Tietosuoja

Rekisteriseloste

7.5.2018

Rekisterinpitäjä

Hämeenlinnan Keskusapteekki

Raatihuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
03-6823631
info@keskusapteekki.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sakari Laitinen
Raatihuoneenkatu 8, 13100 Hämeenlinna
03-6823631
info@keskusapteekki.com

Rekisterin nimi

Kanta-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva lääkekustannusten seuranta
  2. Asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva lääkityksen seuranta
  3. Kanta-asiakaspostitus postiosoitteeseen
  4. Kanta-asiakasalennusten antaminen

Rekisterin tietosisältö

Kanta-asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavat kanta-asiakastiedot:
asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite, asiakkaan ilmoittamat allergiat, sukupuoli, kieli sekä tarvittaessa asiakkaan lääkitykseen tai asiointiin liittyvää vapaamuotoista tekstiä (mm. eReseptisuostumusten tiedot ja voimassaoloaika).

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Kanta-asiakassopimus
  • Kela-kortti
  • Apteekkiohjelma

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osoitetietojen antaminen kanta-asiakaspostitusta varten

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Apteekissa olevat manuaalinen ja atk-aineisto on suojattu apteekkitilojen hälytysjärjestelmällä.
Apteekkiohjelman saa auki vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.